Startsidan

17 feb
2019

SSF Grannsamverkan

Vi har idag aktiverat appen SSF Grannsamverkan för att hjälpas åt när det sker något i vårat närområde (Örkälla Samfällighet och Spångbo Vägförening).
 
Inom kort kommer vi lägga upp en e-postadress dit du kan anmäla intresset att gå med i SSF Grannsamverkans gruppen 'Örkälla Samfällighet & Spångbo Vägförening'.
 

 
Anmäl ditt intresse här: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Alla som anmäler sitt intresse får en inbjudan till appen. Ange var inom närområdet du/ni bor. Alla som läggs upp i appen inkluderas även i en mailgrupp som kommer nyttjas ifall något meddelande behövs skickas ut till alla. Vid behov kommer även denna kanal att kunna nyttjas av Polisen för att nå alla. Vi skriver inte ut denna mailadress öppet då vi inte vill bidra till mer spam.
 
Om du av någon anledning inte vill vara med i den mail gruppen så skriver du det i anmälan. Vill du ha med flera i hushållet skriv till dom e-postadresserna i anmälan så läggs även dessa upp.

Skriven av Andreas Edin
Senast uppdaterad söndag, 17 februari 2019 13:00

13 jan
2019

Samverkan mot brott - inbjudan

Har nu äntligen fått klart med vår kontaktperson inom polisen Uppsala Ulrika Andersson) Fastighetsägare här ute i Örkälla har den 24/1 mellan kl 19-21 en möjlighet att få en fördjupad information och ställa frågor kring allt som rör samverkan mot brott. Mötet sker på polishuset Uppsala.
 
Allt som krävs är att intresserade hör av er senast 21 januari till mig så jag kan meddela vår kontaktperson hur många som kommer. 
 
Intresserade får själva om sörja att ta sig dit. Tänk på att det endast finns begränsad till gång till P-platser i direkt anslutning till polishuset.
 
Styrelsen har haft denna frågeställning uppe på vårt senaste styrelsemöte och kommer att ta upp frågan på kommande årsmöte
 

Skriven av Lars Hedin
Senast uppdaterad söndag, 13 januari 2019 16:26

22 okt
2018

Automatisk omdirigering

Fr.o.m. idag så omdirigerar vi all trafik från http till https. Därmed går all trafik till och från den här webbsidan krypterat. Alla gamla konton är inaktiverade och enbart vi som administrerar sidan kan uppdatera sidans innehåll.Jag har även plockat bort allt sådant som vi inte längre använder på hemsida. Så nu är det mycket mindre störande länkar som går till tomma sidor då intresset för att underhålla dessa sidor inte fanns.

Skriven av Andreas Edin
Senast uppdaterad måndag, 22 oktober 2018 16:38

04 sep
2018

Vatten läckor

Vattnet kommer att stängas av 5 september mellan kl. 09.00-12.00.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 04 september 2018 15:19

30 aug
2018

Extra möte

Örkälla Samfällighetsförening

Protokoll från extra årsmöte den 25 augusti 2018 kl.12.00 i föreningshuset

 • 1. Mötets öppnande

Lars Hedin hälsade alla 21 personer från 17 tomter välkomna och förklarade mötet för öppnat

 • 2. Mötet vederbörligt utlyst

Mötet ansågs vederbörligt utlyst då kallelsen gått ut minst 3 veckor före denna dag.

 

 • 3. Godkännande av dagordningen

Den förslagna dagordningen godkändes

 

 • 4. Godkännande av debiteringslängd

Debiteringslängden presenterades och godkändes.

2 stycken fullmakter lämnades in.

 

 • 5. Val av mötesordförande

Lars Hedin tomt 90 valdes enhälligt

 

 • 6. Val av mötessekreterare

Margaretha Andersson tomt 91 valdes enhälligt

 

 • 7. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Niklas Åhs tomt 60 och Ingemar Lekeby tomt 31 valdes enhälligt

 

 • 8. Ökade kostnader för snöröjning samt sandning

Denna kostnad har redan överskridit budgeten på 78.000 kr med 22.000 kr. Eventuellt kommer vi att försöka köpa in halkstopp själva för att minska kostnaden i framtiden. Synpunkter kom fram om att snöplogningen har skötts bra detta år.

 

 • 9. Ökade kostnader för vattnet

Det har varit ett flertal läckor under detta år. 4 – 5 läckor är åtgärdade. Merparten av dessa läckor beror på att tomtägaren ej stängt vattenavstängaren då de lämnat sitt hus. Det finns fortfarande läckor kvar och det rinner i dagsläget ut ca 15 – 20 m3/dygn. De vattenansvariga har nu någorlunda grepp om var läckorna befinner sig och kommer förhoppningsvis att kunna åtgärda dessa under hösten. De flesta läckor uppstår vid tomtgränsen vilket medför att det är tomtägarens ansvar.

Vi anmodar alla att se över sina avstängare och att alla ser till att vattnet är avstängt när man lämnar sitt hus under flera dagar!

Vill man ha hjälp att byta avstängare så har Lucas Choroszucha tomt 94 sagt att han är villig att ställa upp mot en avgift samt kostnaden för avstängaren som uppgår till ca 4-5000 kr.

 

 • 10. Beslut om engångshöjning av medlemsavgiften om 500:- per tomt

Det beslutades enhälligt om en tillfällig debitering av medlemsavgiften med 500:-. Denna höjning kommer på nästa faktura där den är sammanslagen med kommande avgift på 2.400:-. Totalt blir då nästa avgift som faktureras 2.900:-.

 

 • 11. Plats där protokollet sätts upp

Lasse informerade att årsmötets protokoll kommer att sättas upp på våra anslagstavlor samt läggas upp på hemsidan, dessutom kommer det att skickas ut till samtliga som anmält en e-postadress.

 

 

 

 

 • 12. Övrigt

Det kom upp ett förslag om att ta bort anslagstavlorna då de flesta numera kan få information via mejl. Beslut tas på nästa årsmöte.

 

Alla ska se över sina tomtgränser vad gäller häckar och träd så att inget hänger över vägen då snöplog, sopbil och andra större fordon ska ta sig fram!

 

Obs! På vändplatserna är det parkering förbjuden!

 

 

§ 13. Avslutning

Lars Hedin tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

 

-----------------------------------------

Margaretha Andersson

 
 

Justeringsmän

 

------------------------- -----------------------------

Niklas Åhs Ingemar Lekeby

 

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad torsdag, 30 augusti 2018 05:58