Startsidan

19 sep
2019

Att tänka på

ÖRKÄLLA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

INFÖR VINTERN

PLOGNINGEN:

Trots att det varit svårt att hitta någon som vill sköta plogningen i år har vi med nöd och näppe lyckats lösa det till kommande vinter.

Detta innebär att fr.o.m nu MÅSTE allt fungera.

  • INGA BILAR FÅR STÅ I VÄNDZONER (DE RISKERAR ATT BLI INPLOGADE)
  • SNÖPINNAR MÅSTE VARA UPPSATTA OCH INGA HINDER PÅ VÄGARNA SÅ SOM T.EX ÖVERHÄNGANDE TRÄD/BUSKAR.
  • SYNPUNKTER PÅ PLOGNING TAS ENDAST MED STYRELSEN! (INGEN STANNAR PLOGAREN FÖR ATT DELGE SINA TANKAR!)
  • I det fall vi inte efterlever detta riskerar vi att stå utan plogning vilket innebär att bl.a post, sophämtning, leveranser m.m uteblir.

SNÖPINNAR:

Precis som förra året kommer ansvaret för att snöpinnarna kommer upp inom de olika områdena att falla på de boende. Så prata ihop er med grannarna och se till att pinnarna kommer upp. Pinnar finns att hämta vid brevlådorna vid poolen.

VATTENLÄCKAGE:

Vi kommer fr.o.m nu införa en avgift för tomtägare som ej åtgärdar sina läckage inom skälig tid. Detta för att minska arbetet för vattenansvariga och därigenom spara pengar för medlemmarna.

Debiteringen kommer att vara: 1000:- om läckaget ej åtgärdats inom 4 veckor. Efter 4 veckor kommer tomtägaren att debiteras den faktiska kostnaden.

Med vänlig hälsning styrelsen

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad torsdag, 19 september 2019 07:17

09 sep
2019

HÖST

Nu är hösten här

Kasen nere vid poolen kommer att eldas upp innom kort. 
 
Vägarna kommer att kantklippas en gång till.
 
Inför vintern och ev. snö. Måste du se till att häckar och buskar klipps mot vägen. Får ej hänga över vägen.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 09 september 2019 05:58

20 aug
2019

Bad

Poolen kommer att stänga runt 31 augusti.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 20 augusti 2019 05:20

10 jul
2019

Bad dax!

Poolen är klar för bad!
Mvh Mattias.

Skriven av Mattias
Senast uppdaterad onsdag, 10 juli 2019 19:39

07 jul
2019

Städning runt poolen

Nu är poolen klar att bada i...lite kallt ännu men värmen kommer.
Innan vi badar måste vi göra rent plattorna runt poolen så inte skräpet hamnar i poolen.
Kan några hjälpa till??

Skriven av Mattias
Senast uppdaterad söndag, 07 juli 2019 05:47