Regler

01 jan
2011

Regler

Regler för boende i Örkälla Samfällighetsförening

Nedanstående regler är till för allas trivsel och för att vårt område ska fungera smidigare.

  • Vägarna

Tänk på hastigheten, det är 30 km/tim som gäller på vägarna inom samfälligheten.
Alla tomtägare uppmanas att röja träd och buskar utefter vägen vid resp. tomt så att sikten inte skyms och att tyngre fordon som sopbil och snöplog ska kunna komma fram. Enligt gällande bestämmelser ska det vara fritt 2 meter in från vägrenen/kanten samt 4,5 meter på höjden.

  • Hundar

Var vänlig plocka upp hundbajs från vägen där folk promenerar. Tänk också på att ta med annat skräp hem till din soptunna.

  • Brevlådan

Töm din låda regelbundet! Det finns många överfulla lådor inom området. Ett tips är att sätta upp en dekal med "reklam önskas ej".

  • Vattnet

Huvudvattenledningen runt området är föreningens ansvar och alla anslutningar in till tomten är varje tomtägares ansvar. Det ska fungera utan risk för läckor och vara väl isolerat för att det inte ska frysa. Rapportera till någon av de vattenansvariga om det händer något med vattnet och stäng av vattnet om ni är bortresta.

  • Poolen

Poolområdet är privat område. Se till att hålla rent och ta med skräp hem när du lämnar området. Håll rent i duschutrymmena. Duscha före du badar i poolen. Inga hundar får vistas inom området. Kasta inte ner föremål i poolen, detta kostar oss både arbete och pengar varje år när vi måste renovera.

  • Majbrasa

Vi tänder en kase till valborg varje år där ni kan lägga ert trädgårdsavfall (inget annat), Observera att inget får läggas vid kasen förrän 2 veckor före valborgsmässoafton pga brandrisken.

  • Medlemslista

Det vore önskvärt att föreningen har telefonnummer till alla medlemmar om något skulle hända så att vi kan nå er. Vi saknar några telefonnummer på medlemslistan. Var vänlig lämna ert telenummer till vår kassör Dick Andersson om ert nummer saknas på listan.

Skriven av Andreas Edin
Senast uppdaterad fredag, 20 juli 2012 20:17