Styrelsen

19 sep
2019

Att tänka på

ÖRKÄLLA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

INFÖR VINTERN

PLOGNINGEN:

Trots att det varit svårt att hitta någon som vill sköta plogningen i år har vi med nöd och näppe lyckats lösa det till kommande vinter.

Detta innebär att fr.o.m nu MÅSTE allt fungera.

  • INGA BILAR FÅR STÅ I VÄNDZONER (DE RISKERAR ATT BLI INPLOGADE)
  • SNÖPINNAR MÅSTE VARA UPPSATTA OCH INGA HINDER PÅ VÄGARNA SÅ SOM T.EX ÖVERHÄNGANDE TRÄD/BUSKAR.
  • SYNPUNKTER PÅ PLOGNING TAS ENDAST MED STYRELSEN! (INGEN STANNAR PLOGAREN FÖR ATT DELGE SINA TANKAR!)
  • I det fall vi inte efterlever detta riskerar vi att stå utan plogning vilket innebär att bl.a post, sophämtning, leveranser m.m uteblir.

SNÖPINNAR:

Precis som förra året kommer ansvaret för att snöpinnarna kommer upp inom de olika områdena att falla på de boende. Så prata ihop er med grannarna och se till att pinnarna kommer upp. Pinnar finns att hämta vid brevlådorna vid poolen.

VATTENLÄCKAGE:

Vi kommer fr.o.m nu införa en avgift för tomtägare som ej åtgärdar sina läckage inom skälig tid. Detta för att minska arbetet för vattenansvariga och därigenom spara pengar för medlemmarna.

Debiteringen kommer att vara: 1000:- om läckaget ej åtgärdats inom 4 veckor. Efter 4 veckor kommer tomtägaren att debiteras den faktiska kostnaden.

Med vänlig hälsning styrelsen

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad torsdag, 19 september 2019 07:17

09 sep
2019

HÖST

Nu är hösten här

Kasen nere vid poolen kommer att eldas upp innom kort. 
 
Vägarna kommer att kantklippas en gång till.
 
Inför vintern och ev. snö. Måste du se till att häckar och buskar klipps mot vägen. Får ej hänga över vägen.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 09 september 2019 05:58

20 aug
2019

Bad

Poolen kommer att stänga runt 31 augusti.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 20 augusti 2019 05:20

18 jun
2019

Styrelsen informerar

  • Styrelsen undersöker möjligheten att öppna poolen.
    Hur arbetet fortlöpper kommer att anslås här på hemsidan.
  • Ingen höjning av medlemsavgiften är aktuell.
  • Vi vill påminna om bevattningsförbudet samt att det nu rådet eldningsförbud i Uppsala kommun.
Styrelsen önskar all medlemmar en Glad Midsommar!

Skriven av Tommy Andersson
Senast uppdaterad tisdag, 18 juni 2019 08:08

07 maj
2019

Vattenavstängning 13 maj start ca 9:00

Vattnet stängs av måndagen den 13 maj hela dagen p.g.a. byte av koppling i Skyttorp. Förhoppningsvis går det snabbare.
 
Glöm inte att vi har bevattningsförbud, enligt tidigare utskick.

Skriven av Vattenansvariga
Senast uppdaterad tisdag, 07 maj 2019 15:14