Till alla tomtägare

07 mar
2017

Till alla tomtägare

 
 
 
 
 
Återigen har en tomtägare åsamkat föreningen onödiga kostnader och extra arbetsinsatser
Genom att haft oisolerade vattenkopplingar liggande på sin tomt med vattentryck på.
 
Vilket självklart under vintern innebär läckage.
 
Föreningen kommer nu att debitera tomtägaren för den ökande vattenåtgången samt övriga kostnader.
 
Var särskilt uppmärksam på ditt vattensystem under vintern.
 
Vattenansvarig
 
Lars Hedin
 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 07 mars 2017 06:01