Samverkan mot brott - inbjudan

13 jan
2019

Samverkan mot brott - inbjudan

Har nu äntligen fått klart med vår kontaktperson inom polisen Uppsala Ulrika Andersson) Fastighetsägare här ute i Örkälla har den 24/1 mellan kl 19-21 en möjlighet att få en fördjupad information och ställa frågor kring allt som rör samverkan mot brott. Mötet sker på polishuset Uppsala.
 
Allt som krävs är att intresserade hör av er senast 21 januari till mig så jag kan meddela vår kontaktperson hur många som kommer. 
 
Intresserade får själva om sörja att ta sig dit. Tänk på att det endast finns begränsad till gång till P-platser i direkt anslutning till polishuset.
 
Styrelsen har haft denna frågeställning uppe på vårt senaste styrelsemöte och kommer att ta upp frågan på kommande årsmöte
 

Skriven av Lars Hedin
Senast uppdaterad söndag, 13 januari 2019 16:26