Styrelsen

26 mar
2013

Kallelse till Årsmöte 2013

Välkommen till Årsmötet 2013 för Örkälla Samfällighet Lördagen den 27 april kl 12:00 i föreningshuset. Du har som medlem möjlighet att skicka in en motion inför årsmötet. Motionen måste vara styrelsen tillhanda två veckor innan årsmötet(senast 13/4).
Dokument: 

Skriven av Andreas Edin
Senast uppdaterad tisdag, 26 mars 2013 19:36

05 nov
2012

Protokoll Höstmöte 2012

Skriven av Andreas Edin
Senast uppdaterad måndag, 05 november 2012 17:09