Startsidan

22 okt
2018

Automatisk omdirigering

Fr.o.m. idag så omdirigerar vi all trafik från http till https. Därmed går all trafik till och från den här webbsidan krypterat. Alla gamla konton är inaktiverade och enbart vi som administrerar sidan kan uppdatera sidans innehåll.Jag har även plockat bort allt sådant som vi inte längre använder på hemsida. Så nu är det mycket mindre störande länkar som går till tomma sidor då intresset för att underhålla dessa sidor inte fanns.

Skriven av Andreas Edin
Senast uppdaterad måndag, 22 oktober 2018 16:38

04 sep
2018

Vatten läckor

Vattnet kommer att stängas av 5 september mellan kl. 09.00-12.00.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 04 september 2018 15:19

30 aug
2018

Extra möte

Örkälla Samfällighetsförening

Protokoll från extra årsmöte den 25 augusti 2018 kl.12.00 i föreningshuset

 • 1. Mötets öppnande

Lars Hedin hälsade alla 21 personer från 17 tomter välkomna och förklarade mötet för öppnat

 • 2. Mötet vederbörligt utlyst

Mötet ansågs vederbörligt utlyst då kallelsen gått ut minst 3 veckor före denna dag.

 

 • 3. Godkännande av dagordningen

Den förslagna dagordningen godkändes

 

 • 4. Godkännande av debiteringslängd

Debiteringslängden presenterades och godkändes.

2 stycken fullmakter lämnades in.

 

 • 5. Val av mötesordförande

Lars Hedin tomt 90 valdes enhälligt

 

 • 6. Val av mötessekreterare

Margaretha Andersson tomt 91 valdes enhälligt

 

 • 7. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Niklas Åhs tomt 60 och Ingemar Lekeby tomt 31 valdes enhälligt

 

 • 8. Ökade kostnader för snöröjning samt sandning

Denna kostnad har redan överskridit budgeten på 78.000 kr med 22.000 kr. Eventuellt kommer vi att försöka köpa in halkstopp själva för att minska kostnaden i framtiden. Synpunkter kom fram om att snöplogningen har skötts bra detta år.

 

 • 9. Ökade kostnader för vattnet

Det har varit ett flertal läckor under detta år. 4 – 5 läckor är åtgärdade. Merparten av dessa läckor beror på att tomtägaren ej stängt vattenavstängaren då de lämnat sitt hus. Det finns fortfarande läckor kvar och det rinner i dagsläget ut ca 15 – 20 m3/dygn. De vattenansvariga har nu någorlunda grepp om var läckorna befinner sig och kommer förhoppningsvis att kunna åtgärda dessa under hösten. De flesta läckor uppstår vid tomtgränsen vilket medför att det är tomtägarens ansvar.

Vi anmodar alla att se över sina avstängare och att alla ser till att vattnet är avstängt när man lämnar sitt hus under flera dagar!

Vill man ha hjälp att byta avstängare så har Lucas Choroszucha tomt 94 sagt att han är villig att ställa upp mot en avgift samt kostnaden för avstängaren som uppgår till ca 4-5000 kr.

 

 • 10. Beslut om engångshöjning av medlemsavgiften om 500:- per tomt

Det beslutades enhälligt om en tillfällig debitering av medlemsavgiften med 500:-. Denna höjning kommer på nästa faktura där den är sammanslagen med kommande avgift på 2.400:-. Totalt blir då nästa avgift som faktureras 2.900:-.

 

 • 11. Plats där protokollet sätts upp

Lasse informerade att årsmötets protokoll kommer att sättas upp på våra anslagstavlor samt läggas upp på hemsidan, dessutom kommer det att skickas ut till samtliga som anmält en e-postadress.

 

 

 

 

 • 12. Övrigt

Det kom upp ett förslag om att ta bort anslagstavlorna då de flesta numera kan få information via mejl. Beslut tas på nästa årsmöte.

 

Alla ska se över sina tomtgränser vad gäller häckar och träd så att inget hänger över vägen då snöplog, sopbil och andra större fordon ska ta sig fram!

 

Obs! På vändplatserna är det parkering förbjuden!

 

 

§ 13. Avslutning

Lars Hedin tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

 

-----------------------------------------

Margaretha Andersson

 
 

Justeringsmän

 

------------------------- -----------------------------

Niklas Åhs Ingemar Lekeby

 

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad torsdag, 30 augusti 2018 05:58

20 aug
2018

Diverse infoHej på er

Har i dag beställt kantslagning av våra vägar, då nu äntligen det är OK att slå vägkanterna när nu torkan är över som tidigare hindrat detta p.g.a. brandrisken.

Våra vattenansvariga har nu bytt ut de kopplingar som tidigare gått sönder uppe i pumphuset, dock kvarstår en del smärre reparationer i pumphuset.
Detta kommer dock endast kräva en kortvarig avstängning av vattnet.

Trots detta har vi inte lyckats hitta alla läckor på vårt vattennät.

Denna vecka är den sista veckan poolen är fullt uppvärmd och klorad. Dock kommer poolen att kunna användas även nästa vecka innan den slutligen stängs för säsongen.

Har idag gjort klart med den bonden som i år slagit våra ängar att även fortsätta med detta nästa år.

Glöm inte att vi håller vårt extra årsmöte Lördagen den 25 augusti kl 12.00 med tillhörande styrelsemöte kl 10.30

Hälsningar

Lars Hedin
Virusfritt. www.avast.com

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 20 augusti 2018 14:25

04 aug
2018

Pumphuset

Det är en vattenläcka vid pumphuset, vattnet kommer att stängas av söndag 5 augusti kl.11.00 och beräknad arbetestid 3-4 timmar. 
 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad lördag, 04 augusti 2018 06:52