Startsidan

25 jul
2018

Totalt eldningsförbud

Fr.o.m. kl 14:00 idag 25 juli införde Länsstyrelsen i Uppsala Län totalt eldningsförbud i Uppsala Län. Detta innebär att ingen får elda utomhus. Inte ens om du har fullkontroll.
 

Skriven av Andreas Edin
Senast uppdaterad onsdag, 25 juli 2018 15:42

24 jul
2018

Våra vägar

Vägkanterna på vår raksträcka har börjat att spricka upp p.g.a den långvariga torkan.

 

Har pratat med transportstyrelsen om behov av en nedsättning av vikten precis som vid tjällossning.

 

De tyckte vi skulle avvakta, men däremot informera om sprickorna, dels för en allmän varning till våra medlemmar.

 

Hälsningar

 

Lars Hedin

 

 

 

 

 

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 24 juli 2018 12:19

17 jul
2018

Eldningsförbud

 
Nu är brandrisken i Uppsala kommun mycket stor. Därför är det eldningsförbud tills vidare. Det betyder att det är förbjudet att elda utomhus. Det är också förbjudet att grilla på iordningsställda grillplatser.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 17 juli 2018 05:23

09 jul
2018

Extra årsmöte

Örkälla Samfällighetsförening

Kallelse till Extra Årsmöte 2018

 

Tid: lördagen den 25 augusti 2018 kl. 12:00 i föreningshuset

 

Anledning: Justering av budget för 2018 p.g.a. vattenförbrukningen samt ökade kostnader för snöröjningen

 

Dagordning

 

1   Mötets öppnande

2   Mötet vederbörligt utlyst

3   Godkännande av dagordning

4   Godkännande av debeteringslängd

5   Val av mötesordförande

6   Val av mötessekreterare

7   Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

8   Ökade kostnader för snöröjning samt sandning (bugeterat 78.000kr har redan överskridits och ligger ackumulerat på ca. 90.000kr)

9   Ökade kostnader för vattnet. P.g.a.  läckor som inte kunnat spårats (budgeterat 129.000kr kommer med stor sannorlikhet att överskridas)

10 För att täcka dessa kostnader beräknar styrelsen att en engångshöjning av medlemsavgiften med 500kr är nödvändig. För extra årsmötet att ta beslut om denna höjning.

11 Plats där protokollet sätts upp

12 Övrigt

13 Avslutning

 

Styrelsen hälsar alla välkomna

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 09 juli 2018 05:46

09 jul
2018

Jakt på vattenläckor

Vattnet kommer att vara avstängt torsdag 12 juli kl. 09.00-11.00. Stäng alla era vatttenförbrukningar. Detta underlättar sökning av läckage.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 09 juli 2018 04:45