Startsidan

08 maj
2017

Rapport vatten

Sökningen av läcka på våra ledningar blev påverkade av att läckaget vi hade sedan tidigare störde resultatet. Våra ungdomar som tappert ställer upp fixade till för att avsluta det påbörjade arbetet med den tidigare läckan dock återstår lite arbete där för att vänta in rätt material. De blev ivrigt på hejade av medlemmar som passerade.

Fortsättning följer med att spåra andra läckaget som vi befarar finns.

Det kommer att göras med sporadiska (korta) avstängningar under veckan som kommer från 8 till 12 maj. På lördag den 13 maj stängs vattnet åter igen för att lokalisera och eventuellt åtgärda de läckage som upptäcks.

Avstängning av vatten mellan kl. 09.00 till 12.00 lördag 13 maj.

Hälsningar Vattenansvariga (avstämt med styrelsen)

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 08 maj 2017 05:14

03 maj
2017

Lördag 6 maj

Vattnet kommer att vara avstängt lördag 6 maj, mellan klockan 9.00-12.00.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad onsdag, 03 maj 2017 10:16

15 apr
2017

Vägen

Gränsen 12 ton på våra vägar är nu borttaget.
Trevlig helg

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad lördag, 15 april 2017 06:43

11 apr
2017

Valborg

Valborg
 
Kasen tänds kl. 20.00.
Lotteri för barn och vuxna.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 11 april 2017 12:05

27 mar
2017

Årsmöte

 
 

 

Örkälla Samfällighetsförening

Kallelse till Årsmöte 2017

 

Tid: Lördagen den 29 april 2017 klockan 12:00 i föreningshuset

 

Dagordning

 

1   Mötets öppnande

2   Mötet vederbörligt utlyst

3   Godkännande av dagordning

4   Godkännande av debiteringslängd

5   Val av mötesordförande

6   Val av mötessekreterare

7   Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

8   Styrelsen och driftansvarigas verksamhetsberättlelser

9   Kassören och revisorernas berättelser

10  Styrelsens ansvarsfrihet

11  Motioner angående föreningens verksamhet (inlämnade senast 14/4)

12  Verksamhetsplan/Budget för 2017 och faställande av årsavgift

13   Tomtägarens egenansvar för föreningens vattensystem

13  Val av ordförande

14  Val av 3 styrelseledamöter på 2 år

15  Val av 3 suppleanter på 1 år

16  Val av 1 revisor på 2 år

17  Val av 2 revisorsuppleanter på 1 år

18  Val av driftansvariga på 1 år

a/   Poolansvariga

b/   Vattenansvariga

c/    Vägansvarig (omfattar även pkt 18 d/)

d/    Hantering av snöpinnar

e/    Arbetsledare

f/    Stugvärd

g/    Gräsklippning vid poolen

h/   Underhåll vid brevlådorna

i/   Underhåll av hemsida

j/    Ansvariga stänga av resp starta upp tömma pool vatten/el /beredare/duschar

k/    Samordnare fiberläggning

L/   Samordnare valborg

19   Val av valberedning

20   Rapporter och skrivelser

21   Plats där protokollet sätts upp

22   Övrigt

23   Avslutning

 

Styrelsen hälsar alla välkomna

Arbetshelger 2017: 20-21 maj 27 maj mellan 10-14 Samling vid föreningshuset

 

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

 

 

 

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 27 mars 2017 05:05