Startsidan

13 mar
2017

Våren på g

Meddelande ang. vägen. Det är begränsning på 12 ton på våra vägar från och med idag och ett par veckor fram pga. upptinande vägar.

Vägansvariga

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 13 mars 2017 12:55

07 mar
2017

Till alla tomtägare

 
 
 
 
 
Återigen har en tomtägare åsamkat föreningen onödiga kostnader och extra arbetsinsatser
Genom att haft oisolerade vattenkopplingar liggande på sin tomt med vattentryck på.
 
Vilket självklart under vintern innebär läckage.
 
Föreningen kommer nu att debitera tomtägaren för den ökande vattenåtgången samt övriga kostnader.
 
Var särskilt uppmärksam på ditt vattensystem under vintern.
 
Vattenansvarig
 
Lars Hedin
 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 07 mars 2017 06:01

07 feb
2017

Läcka

Hej

 

Vill bara meddela att vi förutom läckan vid tomt 18, som dock är under kontroll genom avstängning även fått en läcka vid Uppsala vattens brunn i Skyttorp.

 

I denna brunn finns en mätare som Uppsala vatten läser av, och där även vår vattenledning är påkopplad på.

 

Uppsala vatten bytte en vattenklämma och drog åt kopplingen i morse och lyckades minska på läckaget.

 

Dock droppar det fortfarande från kopplingen där vår ledning går ut, därför kommer vi så snart som möjligt byta ut kopplingen.

 

Vi meddelar när vattnet kommer att behöva stängas av.

 

Vattenansvariga

 

Genom

 

Lasse o Tomm

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 07 februari 2017 06:23

29 jan
2017

Vattenavstängningen igår

Det blev aldrig av att vi stängde av vattnet för den höga ökningen av vattenförbrukningen försvann av sig självt.
 
Det skulle vara bra om den tomt som förbrukar en så hög ökning som var i detta fallet d.v.s. en fördubblad förbrukning som inträffade mellan mitt på dagen fredag till mitt på dagen lördag meddelar mig eller annan av de vattenansvariga när så sker.
 
Detta skulle underlätta och hålla ner våra kostnader för akuta utryckningar och hjälpa oss att hålla koll på vårt vattensystem.

Skriven av Tommy Andersson
Senast uppdaterad söndag, 29 januari 2017 12:54

28 jan
2017

Vattenavstängning 28/1 kl 14:30

Vi har en stor läcka någonstans i örkälla och kommer börja leta efter den från och med idag 28/1 kl 14.30. Det kommer medföra sporadiska avstängningar i området tills vi har hittat läckan.

Skriven av Roger Elgh
Senast uppdaterad lördag, 28 januari 2017 13:18