Startsidan

11 apr
2017

Valborg

Valborg
 
Kasen tänds kl. 20.00.
Lotteri för barn och vuxna.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 11 april 2017 12:05

27 mar
2017

Årsmöte

 
 

 

Örkälla Samfällighetsförening

Kallelse till Årsmöte 2017

 

Tid: Lördagen den 29 april 2017 klockan 12:00 i föreningshuset

 

Dagordning

 

1   Mötets öppnande

2   Mötet vederbörligt utlyst

3   Godkännande av dagordning

4   Godkännande av debiteringslängd

5   Val av mötesordförande

6   Val av mötessekreterare

7   Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

8   Styrelsen och driftansvarigas verksamhetsberättlelser

9   Kassören och revisorernas berättelser

10  Styrelsens ansvarsfrihet

11  Motioner angående föreningens verksamhet (inlämnade senast 14/4)

12  Verksamhetsplan/Budget för 2017 och faställande av årsavgift

13   Tomtägarens egenansvar för föreningens vattensystem

13  Val av ordförande

14  Val av 3 styrelseledamöter på 2 år

15  Val av 3 suppleanter på 1 år

16  Val av 1 revisor på 2 år

17  Val av 2 revisorsuppleanter på 1 år

18  Val av driftansvariga på 1 år

a/   Poolansvariga

b/   Vattenansvariga

c/    Vägansvarig (omfattar även pkt 18 d/)

d/    Hantering av snöpinnar

e/    Arbetsledare

f/    Stugvärd

g/    Gräsklippning vid poolen

h/   Underhåll vid brevlådorna

i/   Underhåll av hemsida

j/    Ansvariga stänga av resp starta upp tömma pool vatten/el /beredare/duschar

k/    Samordnare fiberläggning

L/   Samordnare valborg

19   Val av valberedning

20   Rapporter och skrivelser

21   Plats där protokollet sätts upp

22   Övrigt

23   Avslutning

 

Styrelsen hälsar alla välkomna

Arbetshelger 2017: 20-21 maj 27 maj mellan 10-14 Samling vid föreningshuset

 

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

 

 

 

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 27 mars 2017 05:05

13 mar
2017

Våren på g

Meddelande ang. vägen. Det är begränsning på 12 ton på våra vägar från och med idag och ett par veckor fram pga. upptinande vägar.

Vägansvariga

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 13 mars 2017 12:55

07 mar
2017

Till alla tomtägare

 
 
 
 
 
Återigen har en tomtägare åsamkat föreningen onödiga kostnader och extra arbetsinsatser
Genom att haft oisolerade vattenkopplingar liggande på sin tomt med vattentryck på.
 
Vilket självklart under vintern innebär läckage.
 
Föreningen kommer nu att debitera tomtägaren för den ökande vattenåtgången samt övriga kostnader.
 
Var särskilt uppmärksam på ditt vattensystem under vintern.
 
Vattenansvarig
 
Lars Hedin
 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 07 mars 2017 06:01

07 feb
2017

Läcka

Hej

 

Vill bara meddela att vi förutom läckan vid tomt 18, som dock är under kontroll genom avstängning även fått en läcka vid Uppsala vattens brunn i Skyttorp.

 

I denna brunn finns en mätare som Uppsala vatten läser av, och där även vår vattenledning är påkopplad på.

 

Uppsala vatten bytte en vattenklämma och drog åt kopplingen i morse och lyckades minska på läckaget.

 

Dock droppar det fortfarande från kopplingen där vår ledning går ut, därför kommer vi så snart som möjligt byta ut kopplingen.

 

Vi meddelar när vattnet kommer att behöva stängas av.

 

Vattenansvariga

 

Genom

 

Lasse o Tomm

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 07 februari 2017 06:23